Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Výrobek obsahující SZ a P

Důležitý termín nového nařízení ekodesignu je výrobek obsahující světelný zdroj či předřadný přístroj (v angličtině containing product). Jedná se o jakýkoliv produkt, který obsahuje světelný zdroj (SZ) a/nebo předřadník (P). V praxi se nejčastěji jedná o svítidlo.

 Pro zjištění požadavků nařízení je nutné správné zařazení produktu do pojmu „světelný zdroj“ nebo „výrobek obsahující světelný zdroj“. V rámci změnového nařízení 341/2021 byla vyškrtnuta věta „Pokud výrobek obsahující světelný zdroj/předřadný přístroj nelze rozebrat pro ověření světelného zdroje a samostatného předřadného přístroje, musí být celý výrobek obsahující světelný zdroj/předřadný přístroj považován za světelný zdroj.“, ale byla naopak doplněná věta „Výrobky obsahující světelné zdroje, ze kterých tyto světelné zdroje nemohou být pro účely ověření vyjmuty, aniž by došlo k poškození jednoho či více z nich, by měly v rámci posouzení shody a ověření být testovány jako světelné zdroje.“ Výklad nařízení tedy počítá s 4 případy, které mohou nastat při snaze zatřídit produkt:

  • Typ 1: Klasický světelný zdroj, příklad: zářivka, výbojka, LED modul. Z pohledu nařízení se jedná o světelný zdroj.
  • Typ 2: Produkt, který nelze rozebrat pro ověření bez trvalého poškození. Celý produkt musí splňovat požadavky na světelný zdroj jako typ 1. Příklad: nerozebíratelný nábytek (zrcadlo s osvětlením), nerozebíratelné svítidlo (lampička apod.). Z pohledu nařízení se jedná o světelný zdroj.
  • Typ 3: Produkt, ve kterém lze světelný zdroj nahradit pomocí běžného nářadí a z kterého lze světelný zdroj vyjmout pro ověření. Obsažené světelné zdroje musí splňovat stejné požadavky jako typ 1. Příklad: obvyklá svítidla (bez technického odůvodnění pro nerozebíratelnost). Z pohledu nařízení se jedná o výrobek obsahující světelný zdroj.
  • Typ 4: Produkt, ve kterém nelze světelný zdroj nahradit pomocí běžného nářadí, ale světelný zdroj lze vyjmout pro ověření. Světelný zdroj musí splňovat stejné požadavky jako typ 1. Příklad: svítidla s technickým odůvodněním nenahraditelnosti světelného zdroje. Z pohledu nařízení se jedná o výrobek obsahující světelný zdroj.


V rámci nařízení je třeba rozlišovat mezi vyjmutelný pro potřeby orgánu dozoru trhu a vyměnitelný či nahraditelný. Organizace LightingEurope předkládá ve své příručce (verze 3) následující diagram pro jednodušší pochopení zatřídění výrobku.

Diagram znázorňující, jak považovat výrobek obsahující SZ a P z pohledu nařízení (zdroj: LightingEurope)Dodavatel výrobku obsahující SZ a/nebo P (např. svítidla, chladničky, digestoře, osvětlený nábytek, apod.) je také dodavatelem světelného zdroje a/nebo předřadníku a vztahují se na něj příslušné požadavky (např. při podezření o neshodě iniciovat nápravná opatření, nápomoc s příslušným dohledem trhu, dodržení podmínek pro převoz a skladování, atd.). Pokud nemají jednotlivé součásti prohlášení o shodě (CE) leží zodpovědnost na dodání na trh EU na příslušném dodavateli. Pokud součásti mají prohlášení o shodě, je vhodné k těmto částem získat adekvátní a kompletní dokumenty.

Pro pochopení nařízení je třeba pečlivě rozlišovat mezi vyměnitelný/nahraditelný (zkratka vym., replaceable), vyjmutelné pro ověření (zkratka vyj., removeable) a nevyjmutelné (zkratka nevyj., non-removeable).


Síťové svítidlo
(výrobek obsahující SZ a P)
Nesíťové svítidlo
(výrobek obsah. SZ)
Druh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SZ vym.
SZ
vym.
SZ
vym.
SZ
vyj.
SZ
vyj.
SZ
vyj.
SZ
nevyj.
SZ
nevyj.
SZ
nevyj.
SZ
vym.
SZ
vyj.
SZ
nevyj.
SZ
P vym.
P
vyj.
P
nevyj.
P
vym.
P
vyj.
P
nevyj.
P
vym.
P
vyj.
P
nevyj.
P
bez
P
bez
P
bez
P


  • Pro vyměnitelné a vyjmutelné světelné zdroje a předřadníky s CE značkou nejsou pro výrobek obsahující SZ a P žádné požadavky. Jedná se o svítidla dle 1, 2, 4, 5, 10 a 11.
  • Pro vyměnitelné a vyjmutelné světelné zdroje a předřadníky bez CE značky umístěné na trh jako součást výrobku obsahující SZ a P je výrobce zodpovědný za shodu. Jedná se o svítidla dle 1, 2, 4, 5, 10 a 11.
  • Pro nevyjmutelné předřadníky a vyměnitelné či vyjmutelné SZ je „výrobek obsahující“ považován za předřadník. Jedná se o svítidla 3 a 6.
  • Pro nevyjmutelné světelné zdroje a vyměnitelný či vyjmutelný či žádný předřadník je „výrobek obsahující“ považován za NMLS = nesíťový světelný zdroj. Jedná se o svítidla 7, 8 a 12.
  • Pro nevyjmutelné světelné zdroje a nevyjmutelný předřadník je „výrobek obsahující“ považován jako MLS = síťový světelný zdroj. Jedná se o svítidlo 9.

Poznámka: uvedené rozlišení vychází z manuálu asociace LightingEurope.

Aktualizace: 9.6.2021