Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Ekodesign

Ekodesign je předpisem minimálních účinností a funkčních parametrů pro danou skupinu výrobků. Ekodesign zavazuje již přímo výrobce, aby na trh dodávali pouze úsporné výrobky.

Ekodesign pro řadu spotřebičů vedl k nastavení profesního standardu a dále posunul minimální účinnosti, které byly nastaveny již v rámci jiných nařízení. Ekodesign se týká např. domácích spotřebičů, ohřívačů vody, kotlů, oběhových čerpadel, klimatizací apod.

Ekodesign se týká také světelných zdrojů a dalších součástí světelné techniky. Skupina světelných zdrojů je poměrně komplexní a různorodá a opatření byla uvedena v několika různých nařízeních. Největší ohlas před časem měla část týkající se zákazu uvádění klasických žárovek na trh EU, který částečně ovlivnil domácnosti. Nicméně v oblasti profesionálního použití nebyl rozsah změn velký a jednalo se spíše o podružné úpravy (zákaz neefektivních halofosfátových zářivek, rtuťových výbojek, minimální účinnosti některých vysokotlakých výbojek apod.).

Nové nařízení ekodesignu (2020/2019) sjednotilo několik oddělených nařízení do jednoho a přichází s několika výraznějšími změnami. Např. se jedná o zákaz uvádění lineárních zářivek T8 od 1. září 2023, zákaz kompaktních zářivek s integrovaným předřadníkem (CFLi) nebo nově minimální účinnosti pro světelné diody. Nové nařízení také zahrnuje prvky cirkulární ekonomiky.