Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Důležité pojmy

Světelný zdroj (light source) – Dle nařízení je světelný zdroj dán trichromatickými souřadnicemi, světelným tokem a podáním barev. Světelný zdroj nejsou:

  • LED čip,
  • LED součástka,
  • produkty obsahující světelné zdroje, které je možné vyjmout pro ověření (viz výrobek obsahující SZ a/nebo P),
  • a části světelných zdrojů, které nelze vyjmout pro ověření.

Předřadný přístroj (control gear) – jedno či více zařízení, které může a nemusí být integrováno do světelného zdroje, určené pro úpravu napájecího napětí. Pojem nezahrnuje napájecí zdroje dle nařízení 278/2009.

Samostatný předřadný přístroj (separate control gear) – Předřadný přístroj, který není fyzicky zabudován do světelného zdroje a je uváděn na trhu jako samostatný výrobek.

Výrobek obsahující světelný zdroj či předřadný přístroj (containing product) – Toto je nový termín celého nařízení. Jedná se o „zobecnění“ svítidla, tedy jedná se o jakýkoliv produkt, který obsahuje světelný zdroj (SZ) a/nebo předřadník (P). V praxi může tuto definici naplňovat např.:

  • svítidlo,
  • nábytek s integrovaným osvětlením,
  • zrcadlo s osvětlením,
  • chladnička,
  • odsavač par (se světelným zdrojem).

Rovnocenný model (equivalent model) – Model se stejnými technickými vlastnostmi v rámci ekodesignu uvedený na trh výrobcem či dovozcem s odlišnou identifikační značkou modelu.

Identifikační značka modelu (model identifier) – Kód odlišující konkrétní model výrobku od jiných modelů.

Koncový uživatel (end-user) – Fyzická osoba, která výrobek kupuje nebo se o ní předpokládá, že výrobek koupí, pro neobchodní činnosti.

Síťový světelný zdroj (MLS) – Světelný zdroj, který lze provozovat přímým připojením na elektrickou síť, tedy bez samostatného předřadného přístroje. Obvykle světelný zdroj přímo na 230 V.

Nesíťový světelný zdroj (NMLS) – Světelný zdroj, který vyžaduje samostatný předřadný přístroj.

Směrový světelný zdroj (DLS) – Světelný zdroj, u kterého je alespoň 80% světelného toku vyzářeno do kuželu s vrcholovým úhlem 120°.

Nesměrový světelný zdroj (NDLS) – Světelné zdroje, které nejsou směrové.

Propojený světelný zdroj (CLS) – Světelný zdroj s datovým připojením fyzicky nebo funkčně neoddělitelným od svítící části.

Propojený samostatný předřadný přístroj (CSCG) – Samostatný předřadný přístroj s datovým připojením fyzicky nebo funkčně neoddělitelným od vlastního předřadného přístroje.

Barevně laditelný světelný zdroj (CTLS) – Světelný zdroj spadající pod nařízení 2020/2019, který je ale možné nastavit tak, že vyzařuje v široké škále barev. Světelné zdroje, které umožňují pouze změnu náhradní teploty chromatičnosti, se nepovažují za CTLS.

Díly pro řízení osvětlení (lighting control parts) – Díly, které jsou zabudovány do světelného zdroje nebo samostatného předřadného přístroje nebo jsou fyzicky oddělené a uváděné jako jediný výrobek, které nejsou potřeba pro provoz na plný výkon a které umožňují např. stmívání, změnu náhradní teploty chromatičnosti, změnu úhlu poloviční svítivosti, apod. Např.: čidla přítomnosti, čidla osvětlenosti, komunikační součásti.

Neosvětlovací díly (non-lighting parts) – Díly, které jsou zabudovány do světelného zdroje nebo samostatného předřadného přístroje nebo jsou fyzicky oddělené a uváděné jako jediný výrobek, které nejsou potřeba pro provoz na plný výkon a které nejsou díly pro řízení osvětlení. Např. reproduktory, kamery, opakovače signálu.

Užitečný světelný tokuse) – U nesměrových SZ celý světelný tok. U směrových s úhlem poloviční svítivosti ≥ 90° je to tok vyzářený do kuželu s vrcholovým úhlem 120°. U směrových s úhlem poloviční svítivosti < 90° je to tok vyzářený do kuželu s vrcholovým úhlem 90°.

Příkon v zapnutém stavu (Pon) (W) – Příkon s odpojenými neosvětlovacími díly.

Příkon ve stavu bez zátěže (Pno) (W) – Příkon samostatného předřadného přístroje ve stavu bez zátěže.

Příkon v pohotovostním režimu (Psb) (W) – Příkon v pohotovostním režimu.

Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) (W) – Příkon CLS nebo CSCG v pohotovostním režimu.

Život LED a OLED – Doba v hodinách mezi začátkem provozu a okamžikem, kdy se světelný tok 50 % celkového počtu světelných zdrojů sníží pod hodnotu 70 % počátečního světelného toku. Označuje se také L70B50.

Míhání (flicker) – Kolísání jasu nebo spektrálního složení světelného zdroje. Vyjadřuje se veličinou Pst LM.

Stroboskopický jev (stroboscopic effect) – Změna vnímání pohybu způsobená světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální složení kolísá. Vyjadřuje se veličinou SVM (míra stroboskopické viditelnosti).

Aktualizace: 23.3.2021