Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Historie

Nejstarší energetický štítek vycházel ze směrnice 98/11/ES implementované českou vyhláškou 337/2011 (příloha 5). Nejstarší energetické štítky se vztahovaly pouze na nesměrové světelné zdroje. Od 1. září 2013 vstoupilo v platnost nařízení 874/2012, které mimo jiné zavedlo energetické štítky pro směrové světelné zdroje (definovalo užitečný světelný tok jako hlavní parametr hodnocení), přidalo do škály A+ a A++ a zavedlo energetické štítky pro svítidla. Energetické štítky pro svítidla se od ostatních energetických štítků lišily, protože neoznačovaly účinnost spotřebiče, ale pouze kompatibilitu se skupinou světelných zdrojů. Omezené použití vedlo ke konci energetických štítků pro svítidla již 25.12.2019.

období
21.11.2011 - 31.8.2013
1.9.2013 - 31.8.2021
od 1.9.2021
právní předpis
98/11/ES, vyhl. 337/2011
nařízení 874/2012
nařízení 2015/2019
příklad podoby

Platnost jednotlivých právních předpisů vymezující energetické štítky pro světelné zdroje