Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Stručně důsledky pro spotřebitele

Největší změnou pro spotřebitele je doplnění QR kódu, který vede na evropskou databázi produktů. V té lze pro daný produkt najít dodatečné informace. V ostatních hlediscích je nejnovější energetický štítek pro světelné zdroje stejný jako předchozí.

Popis nového energetického štítku pro světelné zdroje (převzato z projektu Label2020)