Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Produktové informace a EPREL

Nařízení 2015/2019 předepisuje rozsah informací, které musí být dostupné v databázi EPREL. To platí nejen pro světelné zdroje, ale také pro výrobky obsahující světelný zdroj. Následuje vysvětlení některých pojmů:

 • Síťový nebo nesíťový – Síťovým světelným zdrojem se míní možnost připojení na distribuční síť 230 V/50 Hz bez nutnosti použití předřadníku.
 • Propojený světelný zdroj (CLS) – Je míněn světelný zdroj s neoddělitelnou datově-komunikační částí. Může se jednat o bezdrátový i drátový přenos signálů zodpovědných za změnou funkce, příjem informací od čidla, apod.
 • Barevně laditelný světelný zdroj – U světelného zdroje lze mimo bílé barvy dosáhnout i jiných barev (např. červená, zelená); světelné zdroje s laditelnou bílou s možností změny náhradní teploty chromatičnosti (od teple až po chladně bílou) nejsou barevně laditelné světelné zdroje.
 • Světelný zdroj s vysokým jasem – Jsou míněny světelné zdroje LED s průměrným jasem vyšším než 30 cd/mm2 ve směru maxima.
 • Užitečný světelný tok (Φuse) – Pro všesměrové světelné zdroje se jedná o celkový světelný tok. Pro směrové světelné zdroje s vyzařováním větším než 90° se jedná o světelný tok v kuželu 120°. Pro směrové světelné zdroje s vyzařováním menším než 90° se jedná o světelný tok v kuželu 90°.
 • Náhradní teplota chromatičnosti – Barevný tón světla – chladná nebo teple bílá. Zaokrouhluje se na nejbližších 100 K.
 • Údaj o rovnocenném příkonu – Viz kapitola Možnosti uvádění náhrad (rovnocenný příkon).
 • Hodnota indexu podání barev R9 – Pro LED a OLED, jedná se o červenou barvu.
 • Účiník základní harmonické (cos φ1) – Odpovídá posunu napájecího proudu a napětí v síti. V angličtině se značí jako displacement factor.
 • Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy – MacAdamova elipsa definuje v barevném prostoru oblasti (elipsy), které jsou pro člověka nerozlišitelné. Stálost se udává v násobcích těchto elips (menší číslo je tedy vyšší stálost).
 • Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM) – Metodika měření a stanovení míhání vychází z normy IEC/TR 61547-1. Hodnota =1 znamená, že pozorovatel má 50% pravděpodobnost, že zaznamená míhání (flicker).
 • Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) – SVM<0 není viditelný, =1 práh viditelnosti, >1 viditelný. Vychází z normy IEC/TR 63158.

Odkaz na databázi EPREL: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en