Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

O projektu a kontakt

O projektu

V roce 2021 začíná platit nové nařízení ekodesignu a nové nařízení ke štítkování světelných zdrojů. Internetová stránka přináší souhrn informací věnující se nastávajícím změnám. Energetické štítky světelných zdrojů se téměř nemění: změnou je přeškálování na novou stupnici A-G, povinnost registrace výrobků do evropské databáze produktů (EPREL) a jednotný výpočet energetické třídy pro světelné zdroje. Nařízení ekodesignu sjednocuje několik předchozích dílčích nařízení a tím zjednodušuje přehlednost nařízení. Hlavní změnou je pokračování v důrazu na energetickou účinnost světelných zdrojů. Nejviditelnější změnou bude zákaz lineárních zářivek T8 ve výkonových řadách 18 W, 36 W a 58 W a všech halogenových žárovek od září 2023. K početnému seznamu novinek a změn lze zmínit např. nová definice výrobku obsahující světelný zdroj či předřadný přístroj (v angličtině containing product) a obecný požadavek na vyjmutelnost a nahraditelnost světelných zdrojů. Internetová stránka mimo jiné přináší dvě interaktivní kalkulačky: první pro výpočet energetické třídy podle nového nařízení, druhá pro zjištění dostupnosti jednotlivých druhů světelných zdrojů na trhu.

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT2 pro rok 2020.

Kontakt

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Americká 17/579
120 00 Praha 2

Společnost je zapsaná v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka U 490.

Tel.: +420 221 592 511
E-mail: seven@svn.cz
Web: www.svn.cz

IČ: 05399416
DIČ: CZ05399416
ID datové schránky: 9f5g4n8