Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Výjimky z platnosti

Dle definice světelného zdroje a dle výjimek uvedených v nařízení se nařízení nevztahuje na:

 • světelné zdroje vyzařující mimo dané souřadnice (barevné světlo, atd.),
 • lasery – světelné zdroje s příliš koncentrovaným světelným tokem (světlení nad 500 lm/mm2);
 • světelné zdroje se světelným tokem menším než 60 lm – indikační účely, displeje, designové zdroje, apod.;
 • světelné zdroje se světelným tokem větším než 82 000 lm – některá světelná technika určená pro osvětlení sportovních areálů, divadelní technika, některá venkovní či průmyslová řešení atd.;
 • světelné zdroje s nulovým podáním barev (např. nízkotlaké sodíkové výbojky),
 • radiologii a nukleární medicínu;
 • nouzové použití (pouze produkty výlučně prodávané pro použití v podmínkách nouzového osvětlení);
 • vojenská zařízení a zařízení civilní obrany;
 • motorová vozidla;
 • nesilniční stroje;
 • výměnná zařízení dle nařízení 167/2013;
 • civilní letectví;
 • železniční vozidla;
 • lodní výstroj;
 • zdravotnické prostředky;
 • elektronické displeje;
 • světelné zdroje v odsavačích par (digestořích);
 • světelné zdroje napájené bateriemi;
 • světelné zdroje pro jízdní kola;
 • světelné zdroje pro spektroskopii a fotometrické aplikace.

Poznámka: čtverečkem jsou označeny výjimky uvedené v článku 2 (hlavní vymezení světelných zdrojů), plným puntíkem jsou označeny výjimky dle přílohy IV článek 1, kroužkem bez výplně jsou označeny výjimky dle přílohy IV článek 2.

Nařízení se nevztahuje s výjimkou požadavku na informace na světelné zdroje určené pro (dle přílohy IV článek 3):

 • signalizace (např. silniční, železniční, letecká);
 • světelné zdroje do kopírek a tiskáren;
 • světelné zdroje s UV zářením;
 • germicidní světelné zdroje a zdroje určené pro dezinfekci a lapání hmyzu;
 • světelné zdroje s primárním účelem výroby ozónu;
 • světelné zdroje určené pro opalování;
 • světelné zdroje určené pro zemědělství a pěstování;
 • umělecké instalace LED a OLED (dle směrnice 2001/84/ES zhotovené samotným umělcem v omezeném počtu méně než 10 kusů);

Světelné zdroje nejsou (dle hlavního vymezení světelných zdrojů dle článku 2):

 • LED substrát či LED čip,
 • LED součástky,
 • produkty obsahující světelné zdroje (které lze vyjmout pro testování).