Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Termíny a přechod na nové štítky

Požadavky a termíny závisí na datumu, kdy jsou světelné zdroje umístěné na trh Evropské unie.

Nové světelné zdroje umístěné na trh po 1. září 2021

Od 1.5.2021, kdy je produkt umístěn na trh:

  • Dodavatelé musí registrovat svůj produkt v evropské databázi EPREL na základě nových nařízení a musí poskytnout tištěný nový štítek na balení.
  • Dodavatelé musí obchodníkům/prodejcům poskytnout související elektronický informační list. Obchodníci/prodejci také mohou požadovat informační list v tištěné podobě.
  • Je zavedeno dvouměsíční období před začátkem platnosti nového štítku (1. 7. až 31. 8. 2021), během kterého je možné uvádět na trh světelné zdroje už s novým štítkem, ale tyto zdroje je možné prodávat až od 1. 9. 2021.

Od 1.9.2021

  • Prodejci musí nabízet nové produkty s novým štítkem na balení v obchodech kamenných i internetových.

Světelné zdroje umístěné na trh již před 1. září 2021

Od 1.5.2021:

  • Dodavatelé musí zaregistrovat svoje produkty v databázi EPREL na základě nového nařízení včetně nového štítku a souvisejícího informačního listu.

Přechodná doba 18 měsíců od 1.9.2021 do 28.2.2023:

  • Produkty, které jsou již na trhu před 1.9.2021, mohou být dále prodávány se starým štítkem.
  • Dodavatel, na požádání od prodejců, musí poskytnout samolepky s novým štítkem a související informační listy pro naskladněné produkty.
  • Energetické štítky při prodeji na internetu musí být vyměneny do 14 pracovních dnů od 1.9.2021

Od 1.3.2023:

  • Starý štítek na balení nebo u balení musí být překryt samolepkou stejné velikosti s novým štítkem.
  • Musí být poskytnuty nové informační listy.

Poznámka: harmonogram je převzat z projektu Label2020

Přehled procesu přechodu dle projektu Label2020

Aktualizace: 4.5.2021