Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Možnosti uvádění náhrad

Uvádění, zda je možné nahradit tradiční světelný zdroj jiným LED světelným zdrojem, je možné pouze při dodržení přesných pravidel. Nařízení hovoří o uvádění tzv. rovnocenného příkonu. Způsob uvádění se liší pro následující skupiny světelných zdrojů: všesměrové (nesměrové), směrové pouze pro uvedené typy a lineární zářivky uvedených typů.

Všesměrové světelné zdroje

Nařízení předepisuje minimální světelné toky, u kterých lze tvrdit, že jsou vhodnou náhradou pro klasické žárovky. Konkrétní hodnoty odpovídají LED světelným zdrojů předchozího nařízení, tzn. pro LED nesměrové světelné zdroje je uvádění náhrad stejné a nemění se. Např. výrobce může tvrdit, že LED světelný zdroj je rovnocennou náhradou 60W žárovky, pokud má světelný tok nejméně 806 lm. Hodnoty minimálních světelných toků uvádí tabulka.

Ekvivalentní příkon klasické žárovky (W) Světelný tok (lm)
15 136
25 249
40 470
60 806
75 1055
100 1521


Směrové světelné zdroje

Rovnocenný příkon lze uvádět pouze pro uvedené typy světelných zdrojů:

  • MR11 GU4, MR16 GU5,3,
  • AR111,
  • R50, R63, R80, R95, R125,
  • PAR16, PAR20, PAR25, PAR30S, PAR36, PAR38.

Dále je podmínkou nařízení, aby náhrady měly minimální světelný tok uvedený dle nařízení a navýšený dle typu světelného zdroje a dle úhlu poloviční svítivosti (pro LED).

Lineární zářivky

Nařízení dovoluje označit rovnocennou LED náhradu za lineární zářivky, pokud:

  • svítivost v jakémkoliv směru kolem osy trubice se neliší o více než 25 % od průměru svítivosti kolem celé trubice,
  • světelný tok není nižší než uvedený v následující tabulce,
  • příkon LED není vyšší než příkon lineární zářivky, kterou by měl nahrazovat.
T8 zářivky (průměr 26 mm) T5 zářivky HE (průměr 16 mm) T5 zářivky HO (průměr 16 mm)
Rovnocenný příkon (W) Min. světelný tok (lm) Rovnocenný příkon (W) Min. světelný tok (lm) Rovnocenný příkon (W) Min. světelný tok (lm)
15 945 14 1204 24 1752
18 1350 21 1890 39 3081
25 1900 28 2604 49 4312
30 2400 35 3290 54 4428
36 3348

80 6160
38 330658 522070 6230