Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Rozsah nařízení a výjimky

Nařízení ekodesignu se vztahuje na:

 • světelné zdroje,
 • samostatné předřadné přístroje,
 • výrobky obsahující světelné zdroje či předřadné přístroje.

Dle definice světelného zdroje a dle výjimek uvedených v nařízení se nařízení nevztahuje na:

 • světelné zdroje vyzařující mimo dané souřadnice (barevné světlo, atd.);
 • lasery – světelné zdroje s příliš koncentrovaným světelným tokem;
 • světelné zdroje se světelným tokem menším než 60 lm – indikační účely, displeje, designové zdroje, apod.;
 • světelné zdroje se světelným tokem větším než 82 000 lm – některá světelná technika určená pro osvětlení sportovních areálů, divadelní technika, některá venkovní či průmyslová řešení atd.;
 • světelné zdroje s nulovým podáním barev (např. nízkotlaké sodíkové výbojky);
 • LED čipy a LED součástky (nejedná se dle definice nařízení o světelné zdroje);
 • výrobky obsahující světelné zdroj, které mohou být vyjmuty pro ověření (nejedná se dle definice nařízení o světelné zdroje);
 • svítící části ve světelném zdroji, které nemohou být vyjmuty pro ověření (nejedná se dle definice nařízení o světelné zdroje);
 • světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje určené pro (uvedeny na trh speciálně pro dané podmínky dle nařízení a směrnic uvedených v nařízení 2019/2020 dle přílohy III odstavce 1):
  • prostory s možností výbuchu;
  • nouzové použití;
  • radiologii a nukleární medicínu;
  • vojenská zařízení a zařízení civilní obrany;
  • motorová vozidla;
  • nesilniční stroje;
  • výměnná zařízení dle nařízení 167/2013;
  • civilní letectví;
  • železniční vozidla;
  • lodní výstroj;
  • zdravotnické prostředky;
 • nařízení se nevztahuje na (dle přílohy III odstavce 2):
  • dvoupaticové zářivky T5 s příkonem P ≤ 13 W;
  • elektronické displeje;
  • svítilny a svítidla na baterie;
  • světelné zdroje pro spektroskopii a fotometrické aplikace;
  • světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje na jízdních kolech a jiných nemotorových vozidlech;
 • světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje speciálně navržené a uváděné na trh v nejméně jedné z následujících oblastí (výjimka se nevztahuje na požadavky na informace; podrobné definice viz nařízení 2019/2020, dle přílohy III odstavce 3):
  • dopravní signalizace (např. silniční, železniční, letecká);
  • světelné zdroje do kopírek a tiskáren;
  • světelné zdroje s UV zářením;
  • germicidní světelné zdroje a zdroje určené pro dezinfekci a lapání hmyzu;
  • světelné zdroje s primárním účelem výroby ozónu;
  • světelné zdroje určené pro opalování;
  • světelné zdroje určené pro zemědělství a pěstování;
  • světelné zdroje s vysokou náhradní teplotou chromatičnosti (vysokotlaké výbojky s náhradní teplotou chromatičnosti vyšší než 7 000 K);
  • světelné zdroje s úhlem poloviční osové svítivosti méně než 10°;
  • speciální halogenové žárovky pro film, jeviště a studia;
  • barevně laditelné světelné zdroje, které lze nastavit alespoň na barvy uvedené v příslušném odstavci nařízení;
  • světelné zdroje, k nimž jsou přiloženy individuální kalibrační certifikáty;
  • světelné zdroje určené speciálně pro použití osobami citlivými na světlo;
  • žárovky do trouby (výkon ≤ 40 W, délka ≤ 60 mm, průměr ≤ 30 mm );
  • halogenové žárovky do trouby (G4, GY6,35 nebo G9, příkon ≤ 60 W);
  • speciální průmyslové halogenové žárovky (viz nařízení);
  • speciální kompaktní zářivky pro film (viz nařízení);
  • umělecké instalace LED a OLED (dle směrnice 2001/84/ES zhotoveného samotným umělcem v omezeném počtu méně než 10 kusů);
  • světelné zdroje určené pro scénické osvětlení ve studiích, filmu, apod., které splňují podmínky dle nařízení (viz nařízení);
 • propojené světelné zdroje (CLS) nebo propojené samostatné předřadné přístroje (CSCG) pro studia a jeviště.


Poznámka: čtverečkem jsou označeny výjimky uvedené v článku 2 nařízení (hlavní vymezení světelných zdrojů).