Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Ostatní zářivky

Nařízení povoluje použití pouze kruhových zářivek T9. Ostatní lineární zářivky spadají pod „ostatní světelné zdroje“ a platí na ně tedy obecné požadavky na měrný výkon, které ale zářivky nemohou splnit. Lineární zářivky T12 i další nejmenované zářivky není tedy od 1.9.2021 povolené umisťovat na trh Evropské unie. V případě lineárních zářivek T12 se nejedná o změnu, protože jejich umisťování na trh EU není povolené ani před vstupem v platnosti nového nařízení ekodesignu.

Typ zářivky
před 31.8.2021
po 1.9.2021
T12 zářivky (průměr 38 mm)
zákaz dle 245/2009
zákaz dle 2020/2019
Speciální kompaktní zářivky (GR10, apod.)
omezení účinnosti dle 245/2009
zákaz dle 2020/2019 (obecná minimální účinnost)
Halofosfátové zářivky
zákaz dle 245/2009
zákaz dle 2020/2019 (obecná minimální účinnost)
Jakékoliv další zářivky
bez omezení
zákaz dle 2020/2019 (obecná minimální účinnost)