Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Předchozí nařízení ekodesignu

Původní nařízení ekodesignu sestávala ze tří odlišných nařízení, jejichž zaměření a rozsah nebyl zcela logicky členěn. Způsobeno to bylo postupným návrhem opatření a postupným rozvojem techniky LED. První nařízení byla tedy zaměřena na světelné zdroje užívané v domácnostech a zvýšení účinnosti nejčastěji užívaných výbojek a zářivek. Až později se s dalším nařízením přidala oblast směrových světelných zdrojů a LED. V jednotlivých nařízeních se lišil způsob, jakým způsobem se kalkulovala účinnost a případná omezení dostupnosti na trhu. Evolucí prošly také výjimky a definice výjimek, což byla reakce na obcházení nařízení. Revize nařízení také vedla k odkladu konce halogenových žárovek pro domácnosti o 2 roky.

Přehled původních (na počátku roku 2021 stále platných) nařízení uvádí tabulka. Nové nařízení ekodesignu tedy mimo jiné výrazně zjednodušuje celou legislativu a přehlednost.


do 31.8.2021 od 1.9.2021
Nařízení 244/2009 245/2009 1194/2012 2020/2019
Působnost (zjednodušeně) Domácí osvětlení, nesměrové, bez LED, bez OLED Osvětlení ve službách (výbojky, zářivky), předřadníky, svítidla, bez LED, bez OLED Směrové sv. zdroje, směrové i nesměrové LED, bez OLED Univerzální včetně OLED
Nedostatky Žádné nařízení neobsahuje světelné zdroje s organickými LED (OLED), různý způsob výpočtů minimální účinnosti, nelogické členění některých skupin světelných zdrojů v rámci nařízení -


Další nařízení:

  • 1428/2015 – především doplnění definice reagující na obcházení nařízení 244/2009 a posun fáze 6 na rok 2018.