Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Požadavek na vyjmutelnost

Nařízení implementuje základní prvky cirkulární ekonomiky. Výrobci, dovozci a autorizovaní zástupci musí zajistit, že světelné zdroje a samostatné předřadníky mohou být vyměněny za použití běžných nástrojů a bez trvalého poškození výrobku obsahující světelný zdroj nebo předřadník (containing product). To neplatí, pokud existuje technické odůvodnění spojené s funkcí výrobku obsahující světelný zdroj nebo předřadník a je uvedeno v technické dokumentaci. Výměna je popsána v technické dokumentaci. V technické dokumentaci je také návod na vyjmutí pro ověření.

Dle organizace LightingEurope není výměna světelného zdroje a samostatného předřadníku použitelná pro svítidla např. v následujících případech:

  • pokud z důvodu technického návrhu svítidla neexistuje ochrana proti zranění elektrickým proudem během výměny,
  • pokud je krytí (IP ochrana) založeno na lepidle (přilepené těsnění, apod.),
  • pokud je svítidlo navrženo tak, že by během výměny mohl být světelný zdroj kontaminován prachem nebo elektrostatickým nábojem nebo pokud uchycení má dopad na účinnost odvodu tepla.

Výrobci, dovozci a autorizovaní zástupci výrobku obsahující světelný zdroj nebo předřadník musí poskytnout informaci o možnosti výměny nebo nemožnosti výměny světelného zdroje a předřadníku koncovým uživatelem nebo kvalifikovanou osobou. Při prodeji koncovým zákazníkům bude tato informace přímo na balení alespoň ve formě piktogramu.

Organizace LightingEurope navrhuje využití následujících piktogramů na výrobcích obsahujících světelný zdroj a předřadník (tedy např. svítidla):

Světelný zdroj může vyměnit profesionál
Světelný zdroj LED může vyměnit profesionál
Předřadník může vyměnit profesionál
Světelný zdroj může vyměnit koncový uživatel
Světelný zdroj LED může vyměnit koncový uživatel
Předřadník může vyměnit koncový uživatel
Světelný zdroj nelze vyjmout
Předřadník nelze vyjmout


  • Výrobci a dodavatelé výrobků obsahující SZ a/nebo P zajistí, že světelné zdroje a předřadník mohou být vyměněny pomocí běžných nástrojů a bez trvalého poškození. Výjimku mají výrobky s patřičnou dokumentací vysvětlující, proč výměna není vhodná.
  • Technická dokumentace poskytne návod, jak světelné zdroje a předřadník vyjmout pro účely ověření orgány dohledu trhu.
  • Informace o možnosti výměny či nemožnosti výměny světelného zdroje a předřadníku koncovým zákazníkem nebo profesionálem bez trvalého poškození je umístěna na veřejné internetové stránce a pro koncové zákazníky je i na balení alespoň ve formě piktogramu.
  • Výrobci a dodavatelé výrobku obsahující SZ a/nebo P zajistí, že světelné zdroje a předřadník mohou být rozmontovány na konci života. Tato informace je na veřejné internetové stránce.

Pro pochopení nařízení je třeba pečlivě rozlišovat mezi vyměnitelný (replaceable), vyjmutelné pro ověření (removeable) a nevyjmutelné (non-removeable).

Aktualizace: 23.3.2021