Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Požadavky na informace

Informace zobrazované na světelných zdrojích (mimo barevně laditelné světelné zdroje, zářivky a výbojky):

 • světelný tok v lm,
 • náhradní teplota chromatičnosti v K,
 • úhel poloviční svítivosti ve stupních (pro směrové světelné zdroje).

Informace o světelném zdroji zobrazované na balení (v místě prodeje, samostatný světelný zdroj):

 • světelný tok (lm),
 • náhradní teplota chromatičnosti (K), zaokrouhleno na 100 K nebo rozsah, který může být nastaven,
 • úhel poloviční svítivosti ve stupních (pro směrové světelné zdroje) nebo rozsah, který může být nastaven,
 • detaily elektrického připojení: patice, napájení, atd.,
 • pro LED a OLED doba života ve formátu L70B10 v hodinách,
 • příkon v zapnutém stavu (Pon) ve W,
 • příkon v pohotovostním režimu (Psb) ve W,
 • příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) ve W,
 • index podání barev nebo rozsah, který může být nastaven,
 • pokud je Ra<80 a světelný zdroj je pro venkovní použití, průmyslovou aplikaci nebo aplikaci, kde norma dovoluje Ra<80, bude toto označeno, není povinné pro vysokotlaké výbojky se světelným tokem nad 4000 lm,
 • označení, pokud je světelný zdroj určen pro jiné podmínky než standardní (např. mimo 25°C),
 • varování, pokud nemůže být světelný zdroj stmíván nebo může být stmíván jen se specifickým stmívačem,
 • množství rtuti obsažené ve světelném zdroji,
 • pokud je světelný zdroj v působnosti Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, tak bude vyznačeno varování, že nelze vyhodit do směsného odpadu.

Další informace o světelném zdroji jsou uvedeny v informačním listě ke každému světelnému zdroji uvedenému na trh samostatně (ne v rámci výrobku obsahující SZ/P). Parametry z informačního listu se také zadávají do evropské produktové databáze EPREL. Rozsah uváděných parametrů odpovídá nařízení o štítkování, příloha V.

Požadavek na informace pro samostatné předřadné přístroje (informace na balení):

 • maximální výkon,
 • typ světelného zdroje, pro který je předřadník určen,
 • účinnost při plném zatížení,
 • příkon bez zátěže ve W,
 • příkon v pohotovostním režimu (Psb) ve W,
 • příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (Pnet) ve W,
 • varování, pokud předřadník není vhodný pro stmívání nebo pokud může být použit pro specifické typy světelných zdrojů,
 • QR kód odkazující na internetovou stránku výrobce, dovozce nebo autorizovaného zástupce nebo stránku s celkovými informacemi o předřadníku.

Informace o předřadníku dostupné na volně dostupné internetové stránce výrobce, dovozce nebo autorizovaného zástupce:

 • vše výše uvedené mimo QR kód,
 • rozměry v mm,
 • hmotnost v gramech,
 • instrukce, jak vyjmout díly pro řízení osvětlení a neosvětlovací díly nebo jak minimalizovat jejich příkon během zkoušek,
 • informace o stmívání a kompatibilitě,
 • informace ohledně likvidace po konci života.

Pro světelné zdroje a předřadníky uvedené v odstavci 3 přílohy III (výjimky za působnosti nařízení, které se ale nevztahují na požadované informace) by měly mít v technické dokumentaci, balení i reklamě uvedeno, k čemu jsou určené a že nejsou určené pro jiné aplikace. Tyto dotčené výjimky jsou uvedené v seznamu výjimek. Podobný je požadavek v nařízení o štítkování.