Nové energetické štítky
a ekodesign světelných zdrojů

Požadavky

Dodavatelé světelných zdrojů musí splnit:

 • každý balený světelný zdroj na trhu je dodán s energetickým štítkem vytištěném na balení,
 • v produktové databázi jsou informace dle informačního listu,
 • dodání informačního listu (na vyžádání od obchodníků),
 • reklamy, včetně internetové, na konkrétní světelné zdroje obsahují energetickou třídu a škálu možných tříd,
 • elektronický štítek a informační list je k dispozici obchodníkům (a ten je také stažitelný z databáze EPREL),
 • vytištěné štítky pro přeškálované produkty (viz kapitola Termíny a přechod na nové štítky).

Dodavatelé výrobků obsahující světelný zdroj (tedy dodavatelé svítidel, chladniček, nábytku, etc.) musí splnit (od 1.3.2022):

 • poskytnutí informace o použitých světelných zdrojích (věta „Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti X“ např. v manuálu svítidla),
 • poskytnutí světelného zdroje pro úřad zodpovědný za dohled nad trhem.

Obchodníci musí splnit:

 • vystavení energetického štítku pro každý vystavený světelný zdroj v místě prodeje,
 • v případě prodeje na internetu je energetický štítek a informační list zobrazen v blízkosti ceny (energetický štítek může být zobrazen v podobě šipky s třídou s proklikem na celý energetický štítek),
 • v případě prodeje na dálku a v reklamách je zobrazena šipka s energetickou třídou; při telemarketingu oznámení energetické třídy a dostupné škály tříd.

Pro pochopení požadavků na energetické štítkování je klíčové rozlišení mezi světelným zdrojem a výrobkem obsahující světelný zdroj. Hlavním rozlišením je možnost vyjmout světelný zdroj pro ověření orgány zodpovědnými za dohled trhu: pokud nelze vyjmout světelný zdroj pro ověření, je celý produkt světelným zdrojem z pohledu nařízení. Bližší informace přináší Manuál o energetickém štítkování pro výrobce, dovozce a prodejce světelných zdrojů a svítidel (PDF).

Aktualizace: 14.7.2021